Uzem

OMU UZEM Not Hesaplama

21 Nisan 2013 tarihli 28625 sayılı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre 2012-2013 Bahar Döneminden itibaren tüm yüksek lisans öğrencilerimizin başarı ortalamaları aşağıdaki ilgili maddeye göre hesaplanacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği,


Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ


24. Madde gereğince;

Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.

(4) Başarı notu yüksek lisansta 65, doktora/sanatta yeterlikte ise 70’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 65 olması gerekir.

(5) Ders başarı değerlendirilmesinde 100’ lük sistem kullanılır.

Bütün öğrencilerimize duyurulur.