Uzem

Ankuzem İlitam ProgramıAnkara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İlitam Programları için Tıklayınız

*** Ankara Üniversitesi Öğrenci Girişi için Buraya Tıklayınız

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM), Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilmiş özgün bir lisans tamamlama programıdır. İlahiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermeyi amaçlar.

İLİTAM’ın sosyal hedefi, Ankara Üniversitesi’nin bu alandaki bilimsel ve akademik birikimini, eğitim teknolojisinin ve eğitim bilimlerinin sunduğu olanaklarla da bütünleştirerek geniş kitlelere yaymak ve böylece Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

İLİTAM, öğrencilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine, sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara da atanabilmelerine, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebilmelerine ve lisansüstü eğitim yapabilmelerine fırsat sağlar.

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır.

İLİTAM programında, her yarıyıl bir ara sınav ve bir yarı yıl sonu (final) olmak üzere toplam 4 sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır. (2011 yılı öncesi kayıt yaptıran öğrenciler yıllık İLİTAM programına tabidirler. Yıllık program yarı yıllık programdan farklılıklar taşımaktadır.) Sınavlar 10 merkezde Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Samsun illerinde ve Almanya-Köln (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) yüz yüze oturumlar halinde yapılır.

Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir.

Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler alanlarında lisans diploması almaya hak kazanırlar ve kendilerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir.İLİTAM DİPLOMALAR HK

2015-2016 Eğitim-Öğretim bahar dönemi final ve bütünleme sınavlarında mezun olan YARIYILLIK Sisteme tabi öğrencilerimizin diplomaları hazırdır. Öğrencilerimiz İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi'nden ilişik kesme belgesi aladıktan sonra Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na Öğrenci Kimlik Kartları ile müracaat ederek diploma ve transkriptlerini alabilirler. Bizzat diploma almaya gelemeyen öğrencilerimiz ise noterden vekalet vererek, diplomalarını istedikleri kişilere aldırabilirler. İrtibat Tel: 0312 215 90 010312 215 90 01/3116-3042

YILLIK Sisteme tabi öğrencilerimizden final sınavlarında mezun olanların da diplomaları hazırdır. İlahiyat Fakültesi'nden öğrenci kimlik kartlarını teslim ederek alabilirler. Bütünleme sınavı sonunda mezun olan öğrencilerimizin diploma işlemleri devam etmekte olup, hazır olduğunda tekrar duyuru yapılacaktır.


İletişim:

A.Ü. 50.yıl yerleşkesi

J BLOK Gölbaşı/Ankara (06830)

Öğrenci İşleri Tel:
----------------------
(312) 600 01 43
(312) 600 01 45

Teknik Destek Tel:
----------------------
(312) 600 01 00 / 1408

Gölbaşı Santral
----------------------
(312) 485 10 37
(312) 485 34 95
(312) 485 19 68
(312) 485 11 31
(312) 670 43 49

e-Posta: uzem@ankara.edu.tr
Faks: (0312) 600 01 33