ANKUZEM Sertifika

*** ANKUZEM Sertifika Programları Hakkında Detaylı Bilgi Almak için Buraya Tıklayınız

*** ANKUZEM Ana Sayfasına Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

ANKUZEM E-Eğitmen Sertifika (EES) Programı

Sertifika Programı Hakkında

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) e-Öğrenme sürecinde kaliteyi ve başarıyı arttırmak amacıyla öncelikle bu süreçte aktif rol alan ve alacak olan değerli öğretim elemanlarının, sonrasında ise bu konuya ilgi duyan ve teknoloji destekli ders işlemek isteyen herkesin teknoloji kullanımı ve entegrasyonu konusunda güncel bilgi ve becerilerle donatılmaları için “e-Eğitmen Sertifika Programı” başlatacaktır.

Sertifika programı 6 haftalık 2 dönem ve toplam 10 konudan oluşmaktadır. Sertifika süreci, öğrenim ve değerlendirme süreçleri de dâhil olmak üzere 3 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Bu süre kapsamında her dönemde 40 saat harmanlanmış eğitim (hem yüz yüze hem de bilişim teknolojileri destekli) verilmektedir. Uygulama gerektiren tüm konularda (her dönem için en az %25 oranında) bilgisayar başında yüz yüze eğitimler verilecektir. Bunun dışındaki konular Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle) kapsamında, sanal sınıf, forum, sohbet ve blog benzeri uygulamalar ile yürütülecektir. Bu nedenle bilgisayar ve İnternet bağlantısı bulunan ve bilgisayar okur-yazarı olan herkes bu programa katılabilir.

Doç. Dr. Yasemin Gülbahar Güven ve Okutman Murat Çınar tarafından verilecek olan programda ele alınacak konular arasında şu başlıklar da bulunmaktadır:

I. Dönem -- Konu -- Süre

E-Öğrenme’nin Temelleri
10 saat
Öğrenim ve İçerik Yönetim Sistemleri (Moodle) ve Sanal Sınıf Yönetimi (Openmeetings)
10 saat
Öğretim Tasarımı ve E-Ders İzlencesi
10 saat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Etkili İletişim
10 saat

II. Dönem -- Konu -- Süre

E-Öğrenme Sürecinde Telif Hakları ve Etik,
E-Değerlendirme
10 saat
Grafik Tasarım
10 saat
Öğretim İçeriği ve Çokluortam Etkinlikleri Geliştirme
10 saat
Sosyal Yazılımlar ve Gelişen Teknolojiler
10 saat

Bu programa katılan öğretim elemanları harmanlanmış (yüzyüze ve uzaktan) e-Öğrenme sürecinde, yaparak ve yaşayarak deneyim kazanma olanağı bulacaklardır. Katılmak isteyenlerin uzem@ankara.edu.tr adresine bir elektronik posta göndermeleri gerekmektedir. Sertifika programı başlangıç tarihi 14 Kasım 2011 olup son başvuru tarihi 4 Kasım 2011’dir. Sertifika ücreti her iki dönem için toplam 80 TL olarak belirlenmiştir.
Sertifika Programından Beklenen Çıktılar

Sertifika almaya hak kazanan eğitmenler,

Kendi derslerine ait içeriğin tamamını kendileri geliştirebilecek,
E-öğrenme sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin kapsamlı bilgiler edinecek,
Kendi dersini hem süreç hem de ürün olarak nasıl sürekli değerlendirmesi gerektiğini öğrenecek ve
Sanal ortamlara ilişkin farklı deneyimler kazanacaktır.

Sertifika Alma Hakkı

Öğretim süreci boyunca klasik ve alternatif yaklaşımların birlikte kullanıldığı bir değerlendirme süreci yaşanacaktır. Bu süreçte yüz yüze ve elektronik olarak sergilenen tüm performans değerlendirilecek, her bir ders kapsamında etkinliklerin her birinden 100 üzerinden en az 70 almış olmanız beklenecektir. Yüz yüze ve çevrimiçi etkinliklere ise en az %70 oranında katılmış olmanız gerekmektedir. Etkinlikleri ve dersleri takip etmek ve istenilen etkinlikleri zamanında gerçekleştirmek tamamen katılımcının sorumluluğudur. Her bir dersten 100 üzerinden en az 70 puanlık bir performans sergileyen katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacaktır. Bu sertifika sizin bilişim teknolojilerine dayalı olarak verilen eğitimler için deneyimli ve hazır olduğunuzu belgeleyecektir.
Sertifika Programı Kapsamındaki Dersler
Öğretim süreci boyunca öğrenilecek konular ve sonuçta elde edilecek öğrenim kazanımları aşağıda detaylı bir şekilde görülmektedir.

E-Eğitmen Sertifika Programı - I. Dönem

1. Konu: E-Öğrenme’nin Temelleri (10 saat)

E-öğrenme sürecine ve bileşenlerine ilişkin temel bilgiler edinecek,
E-öğrenme sürecinde kullanılan kuramlar, yaklaşımlar ve yöntemleri kavrayacak,
E-öğrenme sürecinde kullanılan araç ve kaynak türlerini farkına varacak,
Etkileşim düzeyinin ve etkileşimli örneklerin önemini anlayacak,
Kendi yetenek ve ilgileriniz açısından kendinizi değerlendirebilecek ve
Öğretim süreçlerinizde eğitim teknolojilerini ne düzeyde kullanacağınız konusunda kararlar vereceksiniz.

2. Konu: Öğrenim ve İçerik Yönetim Sistemleri (Moodle) ve Sanal Sınıf Yönetimi (Openmeetings) (10 saat)

E-öğrenme sürecinde öğretme-öğrenme ortamını yönetmek amacıyla kullanılan “Öğrenim ve İçerik Yönetim Sistemleri”ne ilişkin bilgi edinecek,
Sistemde bulunan araçları ve süreçleri detaylı bir şekilde inceleyecek,
Araçları ve süreçleri etkili bir şekilde yönetebilecek,
Bilgi paylaşımı ve iletişim amacıyla kullanılan öğrenme ortamlarında deneyim kazanacak ve
Değerlendirme ve dönüt sağlamak amacıyla sistemi kullanabilecek,
Eş-zamanlı ya da farklı zamanlı ders iletişim etkinliklerini deneyebilecek,
Öğrencilerin yaşadığı deneyimlere benzer yaşantılar geçirecek,
Sanal öğrenme ortamlarında öğrencinin nasıl yönlendirilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.

3. Konu: Öğretim Tasarımı ve E-Ders İzlencesi (10 saat)

E-öğrenci olmanın nasıl bir deneyim olduğunu yaşayarak öğrenecek,
Bir e-ders geliştirirken hangi kuralları ve yöntemleri kullanmak gerektiğine dair geniş bir bakış açısı kazanacak,
Öğretim tasarımına ilişkin temel bilgiler edinecek,
Öğretim tasarımı modellerini anlayacak,
Kendi dersinizin içeriğini hazırlamanız için gerekli ilkeleri uygulayabilecek ve
Öğrenim kazanımları, çalışma rehberi, haftalık program, etkinlik gün ve saatleri, kaynaklar, tartışma konuları, öğretim materyalleri, değerlendirme yaklaşımları ve ölçütleri gibi pek çok detay içeren bir e-ders izlencesi oluşturacaksınız.

4. Konu: Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Etkili İletişim (10 saat)

Sanal ortamlarda kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenecek,
E-eğitmen olarak hangi öğretim yöntem ve tekniğini ne zaman kullanmanız gerektiğine karar verecek,
Öğrenciler için farklı öğrenme senaryoları oluşturacak,
Öğrenciler için farklı öğretim etkinlikleri tasarlayabilecek ve
Etkili bir iletişim ortamı sağlama konusunda deneyim kazanacaksınız.

E-Eğitmen Sertifika Programı - II. Dönem

5. Konu: E-Öğrenme Sürecinde Telif Hakları, Etik ve E-Değerlendirme (10 saat)

E-öğrenme ortamlarında telif hakları açısından dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgi edinecek,
Görsel nesneler ve öğrenci ürünleri konusundaki sorumluluklarınızın farkına varacak,
Web tabanlı içeriğe ilişkin kullanım kurallarını anlayacak,
Farklı kaynaklara ait içeriği doğru bir şekilde kullanabilecek,
Sanal öğrenme ortamlarında öğrencileri en etkili şekilde nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenecek,
Etkili şekilde dönüt verebilecek,
Klasik yaklaşımların yanı sıra alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bilgi edinecek,
E-portfolyo ve webquest gibi alternatif değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilecek,
Farklı amaçlar için değerlendirme ölçütleri belirleyecek,
Dereceleme ölçeği hazırlamayı öğrenecek ve
Etkili bir şekilde e-değerlendirme yapabileceksiniz.

6. Konu: Grafik Tasarım (10 saat)

Grafik tasarımının temel ilkelerini anlayacak,
Hazır resimlerin ve fotoğrafların düzenlenmesi ve tekrar kullanımı konusunda bilgi edinecek,
Dijital görsel dosyalara ilişkin teknik bilgiler edinecek,
Kendi görsellerinizi oluşturacak,
Görsellere farklı efektler uygulamayı öğrenecek ve
Bir grafik tasarımı programını kendi ders içeriğinizde kullanacağınız görselleri hazırlamak amacıyla etkili bir şekilde kullanabileceksiniz.

7. Konu: Öğretim İçeriği ve Çokluortam Etkinlikleri Geliştirme (10 saat)

Görsel tasarım ilkelerinin neler olduğunu görecek,
Farklı açık-kaynak kodlu içerik geliştirme yazılımlarının nasıl kullanıldığını öğrenecek,
Çokluortam için farklı öğretim materyalleri geliştirecek,
Dersleriniz için ses kayıtları oluşturacak,
Elinizdeki hazır içeriği nasıl dönüştürebileceğinizi öğrenecek ve
Etkileşimli öğretim materyalleri hazırlayabileceksiniz.

8. Konu: Sosyal Yazılımlar ve Gelişen Teknolojiler (10 saat)

Sohbet, forum, blog ve wiki gibi uygulamaların derslerde nasıl kullanılabileceğini tartışacak,
Kendi blog sayfanızı oluşturacak,
Bu uygulamaları değerlendirmek için rubrik geliştirecek,
İşbirliğini destekleyen farklı yazılım ve ortamları inceleyecek ve
Son teknolojilerin öğretim ortamlarına en etkili nasıl entegre edilebileceğine ilişkin bir görüş oluşturacaksınız.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar