Uzem

Uzaktan Eğitimin Başlıca Özellikleri Nelerdir?- Uzaktan eğitim zaman bağımsızdır. Bir birey, kendisine en uygun zamanı tercih ederek eğitimine istediği an devam edebilir. Eğitimlerini tamamlayabilmek için size tanınan zaman aralığı nasıl kullanacağınız bu eğitim sisteminde tamamen size kalmıştır.

- Uzaktan eğitim aynı zamanda da mekandan bağımsızdır. Yani ikamet ettikleri yerlerde eğitim olanakları yetersiz olan ya da maddi sıkıntılarla eğitimlerine devam edemeyen bireyler herhangi bir yer değiştirmeye gerek duymadan, istedikleri kalitede eğitim alabilmektedirler. Bu sayede eğitim sisteminin en büyük sorunlarından birisi olan “eğitimde fırsat eşitliği” de tamamiyle sağlanmış olur.

- Uzaktan eğitim ile öğrenci dersleri kendi kişisel gelişimi için aldığının farkında olduğu ve dersleri istediği zaman kendi ayırdığı süre kadar ve kendisinin belirlediği aralıklarla aldığı için öğrencilerin daha sorumlu davranmaları da sağlanmış olur. Uzaktan eğitimde insiyatif öğrencinin elinde bulunmaktadır.

- Uzaktan eğitimi bireysel olarak alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Uzaktan eğitimde aynı zamanda dersleri alan öğrencilerle, dersten sorumlu öğretim üyeleri ile bilgi ve teknolojinin verdiği imkanlar arasında bulunan e-mail, forum, sohbet gibi olanaklar kullanılarak ortak projelerde görev almak ve bilgi alışverişinde bulunmak mümkündür.

Kısaca E-Öğrenim ya da E-Learning olarak da adlandırılan uzaktan eğitim bazı durumlarda örgün öğretime bir alternatif eğitim modeli olarak düşünülse de aslında destekleyici bir unsur konumunda bulunmaktadır. Kuşkusuz ileride teknolojik gelişmelerin daha da artmasıyla uzaktan eğitim ve türevi eğitim modelleri geliştirilerek eğitim sisteminde ifade ettiği önem daha da artacaktır.

Yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren üniversitelerin ve programların sayısı da her geçen dönemde önemli artış göstermektedir. Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda mevcut hayatında düzenini korumak isteyen ya da bulunduğu şehir dışında başka bir üniversite yüksek lisans eğitimi alacak maddiyatı bulunmayanlar için önemli bir alternatif eğitim modeli haline gelen uzaktan eğitim teknolojik gelişmelerle beraber örgün öğrenim ile yarışabilecek seviyeye gelmiş olup, bunun farkında olan eğitim kurumları da mevcut programlarını uzaktan eğitim modeline uygun olarak düzenleme yoluna gitmişlerdir.

Konular