Uzem

Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışması ne zaman?Türkçeyi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak ve Türk dilini kurallara uygun, açık, anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu iş birliğinde öğretmenler ile resmi ve özel bütün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik "Dilimiz Kimliğimizdir" konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışması düzenleniyor.

"Dilimiz Kimliğimizdir" temasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın himayesinde 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 2017 yılı "Türk Dili Yılı" olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda; Türkçeyi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak ve Türk dilini kurallara uygun, açık, anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu iş birliğinde öğretmenler ile resmi ve özel bütün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik "Dilimiz Kimliğimizdir" konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışması düzenleniyor.

"Dilimiz Kimliğimizdir" temalı yarışmanın konu başlıkları ise dil ve millî şuur ilişkisi, Türkçe sevgisi, Türkçenin doğru, güzel ve kurallara uygun kullanılması, dil ve kültür ilişkisi, dilde yaşanan yozlaşma karşısında Türkçe bilincinin oluşturulması, Türkçeye sahip çıkma yönünde millî şuur oluşturulması, dil seferberliği, dil ve kişilik gelişimi, dil ve edebiyat olarak belirlendi.

Yarışmaya resmî ve özel okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek. Öğretmen ve öğrenciler yarışmaya tek bir eserle katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler eserlerini makale türünde, öğrenciler ise deneme türünde yazacak.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranacak şartlar

Eserler; Times News Roman yazı karakteriyle 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak.

Deneme ve makale türünde yazılacak eserler 2000 kelime ile sınırlı olacak. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacak. Eserler özgün nitelikte olacak. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamayacak.

Yarışmada 81 il ve Türkiye düzeyinde olmak üzere iki ödüllendirme yapılacak. Öğrenci kategorisinde il düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda yarışmanın birincisine 2 bin, ikincisine bin 500, üçüncüsüne ise bin lira ile birlikte Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası verilecek.

Türkiye genelinde de, birinci olan öğrenciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye de 5 bin lira ile birlikte Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası verilecek.

Öğretmenler kategorisinde ise, il düzeyinde birinci olan yarışmacıya 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin 500 lira ile birlikte Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası verilecek.

Ülke genelinde yapılan değerlendirme sonucunda ise birinci olan öğretmene 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 7 bin 500 lira ile birlikte Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi verilecek.

Son tarih 16 Ekim

Yarışmaya katılmak isteyen öğretmen ve öğrencilerin, eserlerini 16 Ekim tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Seçici kurul tarafından değerlendirilen ve ilk üç dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ait eserler, 7 Kasım tarihinde ilan edilecek.

Konular