Uzem

Halk oyunları kurs programları değerlendirmesi nereden yapılıyor?



Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen halk oyunları kurs programları, yeniden faaliyete geçti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, halk oyunları kurs programlarını, halk eğitim merkezlerinde açılan diğer kurs programlarında olduğu gibi e-Yaygın Sistemi üzerinden izleyerek değerlendiriyor.

Bu kapsamda; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Türk Halk Oyunları Federasyonundan ve halk kültürünü temsil eden katılımcılarla birlikte toplantılar gerçekleştirildi. Bu alandaki kurs programlarında gerçekleştirilmesi gereken güncelleme çalışmaları e-Yaygın sisteminde yüklü tüm halk oyunları programları değerlendirildi.

Güncellenmesi amacıyla geçici olarak durdurulan halk oyunları kurs programları, yeniden faaliyete geçti

Değerlendirme sonucunda sistem yenileme çalışmaları yapılarak kurs programları gelişen ve değişen eğitim beklentilerine göre yeniden düzenlendi. Böylece güncellenmesi amacıyla daha önce geçici olarak durdurulan halk oyunları kurs programları, yeniden faaliyete geçti. Bu doğrultuda, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce kurs programlarının yeniden açılmasını sağlamak üzere tüm valiliklere yazı gönderildi.

Kültürel mirasın sonraki kuşaklara aslını koruyarak aktarılmasında büyük önem taşıyan, insanlar arası sosyal iletişimin pekiştirilmesinde etkin bir role sahip olan halk oyunları kurs programları, halk eğitim merkezleri aracılığıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Konular