Uzem

FATİH Projesi Uzaktan Eğitimleri ile ilgili bilgilendirmeFATİH Projesi kapsamında yapılan eğitimlerin büyük bir bölümü uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacaktır. Eğitimler öncelikli olarak projenin 1. faz okullarında görevli öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlere açıktır. Yeni hazırlanan Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi içerisinde; Eğitimde Teknoloji Kullanımı, EBA Ders ve EBA V sınıf konuları bulunmaktadır. Ayrıca yapılacak uzaktan eğitimler yeni bir yöntem olarak uygulama destekli yapılacaktır. Eğitime katılacak öğretmenler eğitimin ikinci haftasında öğrencileri ile birlikte EBA, EBA Ders veya EBA V sınıf uygulaması yapacaktır. Bu uygulamaya okulundaki BT Rehber öğretmeni veya görevli fatih projesi eğitmenleri destek verecektir.

Bu eğitimlerden ilk eğitim olan 2015000008 faaliyet numaralı Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı tüm öğretmenlere,

İkinci eğitim olan 2015000009 faaliyet numaralı Etkileşimli Sınıf Yönetimi ise görevli fatih projesi eğitmenlerine ve okullarda görev yapan BT rehber öğretmenlerine yöneliktir.

Eğitimler yıl boyu devam edecek olup MEB Hizmetiçi eğitim planına;
http://oyegm.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Eğitimlere başvuru MEBBİS modülü hizmetiçi eğitim bölümünden;

https://mebbis.meb.gov.tr .

Eğitimler ise öğrenim yönetim sistemi

http://lms.eba.gov.tr üzerinden yürütülecektir.

FATİH Projesi Uzaktan Eğitimleri

* Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi
* Biliçli Güvenli İnternet Kullanımı Eğitimi
* Ağ Alt Yapısı Semineri
* Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi

YEĞİTEK - Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü

Konular