Uzem

Abdullah Gül Üniversitesi

Abdullah Gül Üniversitesi


Abdullah Gül Üniversitesi 2010 yılında Kayseri’de kurulmuş genç üniversitelerimizden bir tanesidir. 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile kurulan Abdullah Gül Üniversitesi eğitim hayatına hızlı bir giriş yaparak hemen bünyesinde çeşitli eğitim merkezleri kurmuştur.


Bahsi geçen bu eğitim merkezilerinden bir tanesi de Abdullah Gül Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama Ve Araştırma Merkezi’dir. İlk bakışta bu bahsettiğimiz eğitim merkezinin uzaktan eğitim ile ilgisi yok görülebilir fakat ilgili eğitim merkezinin yönetmeliğine baktığımızda “ı” maddesinde bu merkezin amaçlarından birisi de ”Üniversitede uzaktan eğitimin altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği yaparak gerekli koordinasyonu sağlamak” şeklinde açıklanmıştır. Dolayısıyla Abdullah Gül Üniversitesi’nin ilerleyen zamanlarda uzaktan eğitim ile eğitim faaliyetlerine başlayacağı kanaatine buradan varabiliriz.


Abdullah Gül Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama Ve Araştırma Merkezi yönetmeliğine ulaşmak için Tıklayınız

Kaynak:uzaktanegitimrehberi