Uzem

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yüksek öğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde kurulmuş bir üniversitemizdir.1992 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde var olan 3 fakülteye 6 fakülte daha eklenerek fakülte sayısı 9’a yükseltilmiştir. Daha sonra farklı tarihlerde kurulan fakültelerle birlikte fakülte sayısını 17’ye çıkaran Akdeniz Üniversitesi “Işık Saçan Toplumu Aydınlatan Üniversite…” sloganının hakkını vermektedir. Hızla kendini yenileyen Akdeniz Üniversitesi sahip olduğu birikimini, örgün eğitimin bir dezavantajı olan zaman ve mekan sınırlılığını gidererek daha geniş kitlelerin yüksek öğretimden faydalanmasını sağlamak için kurduğu “Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (AKUZEM)” ile yeniliklerine devam etmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nin en temel amacı, bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim – öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları kapsamlı bir şekilde yürütmek ve uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma – geliştirme çalışmaları yapmaktır.

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (AKUZEM) uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak şu alanlarda faaliyet göstermeyi kendine görev edinmiştir;

Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak eğitim vermek
Örgün öğretim programlarını uzaktan eğitim sistemiyle en üst düzeyde desteklemek
Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ile ilgili çalışmalarını desteklemek
Uzaktan eğitim sistemini tüm dünyaya tanıtıcı faaliyetler düzenlemek
Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak
Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (AKUZEM) bünyesinde şu an 2 adet uzaktan eğitim programı bulundurmaktadır. Akdeniz Üniversitesinin uzaktan eğitim bölümleri ise şu şekilde;

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Önlisans Programları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Akdeniz Üniversitesi İletişim Bilgileri

Adres: Akdeniz Üniversitesi su ürünleri fakültesi zemin kat 07058, Kampüs, Antalya
Telefon: 0242 310 6016
Fax: 0242 310 6054
E-posta: akuzem@akdeniz.edu.tr
İnternet Sitesi: http://akuzem.akdeniz.edu.tr/tr

Kaynak:uzaktanegitimrehberi