Uzem

Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim


Bahçeşehir Üniversitesi köklü özel üniversitelerimizden birisidir. İlk etap da sadece kendi örgün öğrencilerine uzaktan eğitim veren Bahçeşehir Üniversitesi, uzaktan eğitim teknolojisini ingilizce dersleri vermek için kullanmış. Bu sayede eğitim için kısıtlı olan kaynakları daha verimli kullanmayı hedeflemiştir.


İlerleyen zamanlara doğru uzaktan eğitimi ders sistemine daha fazla entegre etme çabası içine giren Bahçeşehir Üniversitesi, bu doğrultuda yavaş yavaş uzaktan eğitim yolu ile yüksek lisans eğitimi de vermeye başlamış. Şu anlık sadece bir tane uzaktan eğitim yüksek lisans programına sahip olan Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nin, bu programların sayısını arttırıp arttırmayacağı ise şu anlık belirsiz.

Uzaktan eğitim dersleri verebilmek amacıyla UbiMetis adlı bir LMS(Learning Management System) kullanan Bahçeşehir Üniversitesi, pek bilinmeyen bu eğitim yazılım sistemi hakkında kullanıcılarını bilgilendirme amacıyla detaylı bir kullanım kılavuzu da hazırlamış. Bahsettiğimiz bu kılavuz içerisinde sistemle ilgili birçok ipucu ve yönerge yer almaktadır. Sistemi hiç bilmeyen veya yeni kullanmaya başlayan bir öğrenci bu kılavuz sayesinde rahatlıkla sisteme adapte olabilir.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin uzaktan eğitim konusundaki gelecek planlarına bakarsak Bahçeşehir Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. Şenay YALÇIN’ın dönem açılışında yaptığı konuşmayı incelemekte fayda var. Bahsi geçen konuşmada Prof. Dr. Şenay YALÇIN eğitim sisteminin artık uzaktan eğitim kanalıyla daha geniş kitlelere eriştiğinin altını çiziyor. Bu doğrultuda Bahçeşehir Üniversitesi’nin ilerleyen yıllarda uzaktan eğitim konusunda daha fazla faaliyette bulunacağı da ön görülebilir.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde uzaktan eğitim konusunda yaşanan gelişmeleri aktardıktan sonra üniversitenin uzaktan eğitim ile verdiği programlara bir göz atalım.

Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları

e-MBA (İnternet Üzerinden İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Bilgileri

Adres: Çırağan Caddesi 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0 212 381 00 00
Faks: 0 212 381 00 20
İnternet Sitesi: http://www.bahcesehir.edu.tr

Kaynak:uzaktanegitimrehberi